Casa parohială reformată din Roșia Montană urmează să fie restaurată

Casa parohială reformată din Roșia Montană - fațada principală, august 2019

Institutul Național al Patrimoniului anunță demararea procedurii simplificate de atribuire a contractului de prestări servicii de proiectare pentru elaborare documentației tehnico-economice și asistență tehnică pentru restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric „Casa parohială a Bisericii Reformate”, Roșia Montană, nr. 551, jud. Alba. Valoarea estimată a serviciilor ce urmează a fi contractate este de 232.962,70 lei, fără TVA, din care 200.000 lei, fără TVA, pentru servicii de proiectare și 32.962,70 lei, fără TVA, pentru asistență tehnică. Data limită pentru depunerea proiectelor este 14 mai.

Institutul Naţional al Patrimoniului face demersuri pentru achiziţia de servicii de proiectare pentru elaborarea documentațiilor: studii și investigații, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentație tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor, proiect tehnic și detalii de execuție, documentație as-built, documentație privind urmărirea comportării în timp a lucrării de intervenție și asistență tehnică pentru lucrări de restaurare și punere în valoare a monumentului istoric „Casa parohială a Bisericii Reformate”, nr. 551, Roșia Montana, jud. Alba, cod LMI AB-II-m-B-00309.

Serviciile de proiectare tehnică, presupun, între altele: o descriere detaliată a lucrărilor ce se vor proiecta, a metodologiei şi planului de lucru conceput; prezentarea supoziţiilor și a aspectelor considerate relevante de către ofertant pentru îndeplinirea contractului; expunerea riscurilor cu privire la execuția contractului și recomandări de reducere și/sau eliminare a acestora. Ofertanții au obligația să prevadă în proiect, utilizarea în execuția lucrărilor a unor tehnologii cu un impact cât mai redus și chiar neagresive asupra mediului și utilizarea – în măsura în care există disponibilități locale – a meșteșugurilor și practicilor arhitecturii
tradiționale. Lista completă a cerinţelor se regăseşte în documentele anunţului publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.

■ Tipul procedurii: Procedura simplificată
■ Coduri CPV: 7CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice și 71356200-0 Servicii de asistență tehnică

■ Termenul de depunere a ofertelor: 14.05.2020.
■ Identificare pe platforma SEAP: SCN 1067120/23.04.2020

■ Autoritate contractantă: Institutul Național al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiță Văcărescu, nr. 16, Sector 4, București.

Clădirea Casei parohiale reformate din Roșia Montană, ridicată la jumătatea secolului al XIX-lea, este una dintre cele mai reprezentative construcţii din localitate din punct de vedere arhitectural, îmbinând o imagine urbană de factură neoclasică, prezentată spre spaţiul public (mod de împărţire a faţadei în registre şi de accentuare a zonei centrale, forma ferestrelor, decoraţia), cu modul de compoziţie planimetric tradiţional al caselor din zonă. Ea este, de asemenea, una dintre puţinele clădiri istorice din centrul Roşiei Montane care au atât parterul, cât şi nivelul etajului realizat din zidărie, majoritatea având doar parterul din zidăriei, iar etajul din lemn. În clădire, până în anii ’90 a funcţionat o policlinică.

Mai multe detalii în pagina web dedicată procedurii din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100101019.