Două noi linii de finanțare nerambursabilă disponibile în Roșia Montană

GAL „Drumul Iancului” a publicat, în data de 10 octombrie, pe pagina de internet proprie, două noi anunțuri de concursuri privind acordarea de finanțări nerambursabile. Teritoriul GAL „Drumul Iancului”, în care se pot desfășura proiectele, include și comuna Roșia Montană. De această dată, sunt căutate proiecte care se încadrează în prevederile măsurilor 2/6B Îmbunătățirea infrastructurilor și dotărilor edilitare și 3/6B Promovarea patrimoniului material și imaterial din Strategia de dezvoltare locală. Potrivit calendarului revizuit disponibil pe pagina de internet a GAL, în acest an urmează să fie lansate anunțuri privind acordarea de finanțări nerambursabile aferente măsurilor 4/3A Certificarea produselor și înregistrarea de mărci locale și 7/ 6A Dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul non-agricol.

Potrivit Strategiei, măsura 2/6B Îmbunătățirea infrastructurilor și dotărilor edilitare are ca actiuni eligibile:
• Înființarea, amenajarea spațiilor publice, zone de agrement pentru populația rurală;
• Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale;
• Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat;
• Înființarea/ extinderea rețelelor electrice care racordează zonele industriale/agricole;
• Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere;
• Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul
primăriilor;
• Achiziția de echipamente și IT cu scopul prevenirii pagubelor produse de calamități;
• Investiții și servicii pentru buna gestiune a peisajului cultural;
• Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz
public conform specificului local;
• Înființarea și/sau modernizarea infrastructurii de acces (străzi, drumuri comunale și
sătești pentru acces la obiectivele de interes public, aflate în domeniul public al
autorităților publice locale).

Prin măsura 3/6B Promovarea patrimoniului material și imaterial se acordă finanțare pentru:
• Achiziția de costume populare;
• Achiziția de instrumente muzicale și dotări pentru ansamblurile folclorice ce păstrează
tradiția locală;
• Acțiuni de promovare și marketing pentru tradițiile și meșteșugurile populare;
• Realizarea de materiale promoționale și pentru conservarea patrimoniului imaterial:
scrise, audio, video.

Pentru ambele anunțuri, cu respectarea anumitor condiții, pot depune proiecte autoritățile publice locale și ONG-urile. Datele limită de depunere a proiectelor sunt, în funcție de anunț, 4 noiembrie, respectiv 21 noiembrie a.c.

Detalii referitoare la cele două concursuri se pot obține la sediul GAL „Drumul Iancului” din com. Avram Iancu, str. Principală nr. 169, Județul Alba, luni-vineri, 09:30-15:30, la telefon 0740389848 sau e-mail drumuliancului@gmail.com. Depunerea proiectelor se face la sediul GAL „Drumul Iancului” după același program de lucru, până la data limită.

Cadrul de finanțare al apelului de proiecte (link-uri externe)
Strategia de dezvoltare locală
Apel de selecție detaliu – 2/6B Sesiunea 2 – 2019 – publicat pe 10 octombrie 2019
Apel de selecție scurt – 2/6B Sesiunea 2 – 2019
Vezi documentele necesare – 2/6B
Apel de selecție detaliu – 3/6B Sesiunea 1 – 2019 – publicat pe 10 octombrie 2019
Apel de selecție scurt – 3/6B Sesiunea 1 – 2019
Vezi documentele necesare – 3/6B