Finanțări nerambursabile prin Grupul de Acțiune Locală „Drumul Iancului”

Comună Roșia Montană face parte din Grupul de Acțiune Locală „Drumul Iancului”. O serie de entități din mediul public și privat pot obține finanțări nerambursabile, cu respectarea regulilor stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL, pentru proiecte ce pot viza, între altele, achiziția de costume populare, tractoare și echipamente IT, dezvoltarea de softwere în teritoriul GAL. Pe 2 iulie a.c. a fost lansat cel mai recent concurs de proiecte depuse spre finanțare. Urmează altele.

Un Grup de Acțiune Locală (GAL) este o formă de parteneriat public-privat într-un teritoriu rural ce are ca scop fundamental dezvoltarea zonei sale de interes prin implementarea metodelor LEADER, existente la nivel european din anul 1991,  în contextul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Astfel, GAL elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integrată privind dirijarea bugetării din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în teritoriul său de competență și este responsabil de implementarea acesteia. Dintr-un GAL fac parte autorităților publice locale, sectorul privat și reprezentanți ai societății civile.

Alături de Roșia Montană, GAL „Drumul Iancului” are ca teritoriu de competență și comunele Avram Iancu, Bistra, Sohodol și Vidra. Autorităților publice locale din aceste comune li se alătură în GAL patru societăți comerciale, cinci persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale, precum și șase ONG-uri. Comună Roșia Montană este prezentă în GAL, în afara autorității publice locale, prin Asociația Studenților din Roșia Montană și Asociația Romilor din Ardeal ”Le Devleca Anglal”.

În baza Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL „Drumul Iancului”, fondurile sunt direcționate către: dotări edilitare în vederea dezvoltării de centre inclusive pentru facilitarea incluziunii comunității rome (măsura nr. 1/ 6B), îmbunătățirea infrastructurilor și dotărilor edilitare (măsura nr. 2/ 6B), promovarea diversității culturale (măsura nr. 3/ 6B), certificarea produselor și înregistrare de mărci locale (măsura nr. 4/ 3A), inovare și cooperare pentru markentingul produselor locale (măsura nr. 5/ 3A), sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (măsura nr. 6/ 2A) și dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul non-agricol (măsura nr. 7/ 6A).

În vederea repartizării fondurilor, GAL „Drumul Iancului” lansează concursuri de proiecte. în baza prevederilor din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL.

Spre exemplu, în cazul măsurii nr. 6/ 2A – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, pot solicita finanțare ferme care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. În acest caz, sprijinul nerambursabil este de 15.000 euro pentru o exploatație agricolă, sumă ce poate acoperi 100% din cheltuielile eligibile prin proiect. Se poate finanța achiziția de utilaje sau echipamente noi care deservesc în mod direct activitatea de bază a fermei. Este considerată cheltuială eligibilă achiziționarea de terenuri neconstruite sau construite.

Măsura nr. 7/ 6A – Dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul non-agricol este destinată, în condițiile stabilite de Strategie, fermierilor, membrilor unei gospodarii agricole, micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici, întreprinderilor sociale, cooperativelor și asocierilor de tip parteneriat public-privat. Se poate obține sprijin financiar pentru: construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor/ spațiilor necesare desfășurării activității, achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing, de utilaje, instalații și echipamente noi, achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, înființarea/modernizarea de firme de profil non-agricol, înființarea de ateliere/cooperative meșteșugărești. Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 euro și 30.000 euro, acesta reprezentând, în funcție de investiție, între 70-80% din cheltuielile eligibile prin proiect.

Potrivit rubricii calendarul apelurilor de selecție de pe pagina de internet a GAL „Drumul Iancului”, în data de 2 iulie au fost deschise concursuri de proiecte pentru măsurile nr. 2/ 6B (disponibil 183.588,31 lei) și 3/ 6B (disponibil 70.000 lei). În ambele cazuri proiectele pot fi depuse doar de autoritățile publice locale și ONG-uri.

Fondurile din măsura nr. 2/ 6B pot fi cheltuite pentru spații publice de agrement, infrastructura de valorificare a produselor locale, rețeaua publică de iluminat, rețeaua electrică ce racordează zonele industriale/agricole, sisteme de supraveghere, utilaje și echipamente pentru serviciile publice locale în cadrul primăriilor, echipamente și IT cu scopul prevenirii pagubelor produse de calamități, investiții și servicii pentru bună gestiune a peisajului cultural, infrastructura de agrement și turistică de uz public.

Prin măsura nr. 3/ 6B se pot achiziționa de costume populare, instrumente muzicale și dotări pentru ansambluri folclorice, se poate promova și realiză marketingul pentru tradițiile și meșteșugurile populare și realiza materiale promoționale și pentru conservarea patrimoniului imaterial. Pe pagină web a GAL nu a fost publicat anunțul de selecție pentru a cunoaște termenul de depunere al proiectelor.

Până la acest moment, inclusiv cu sumele proaspăt scoase la concurs, au fost alocate 80% din fondurile pe care le gestionează GAL până în 2020, astfel că urmează să mai fie organizate concursuri în vederea acordării de finanțari pentru proiecte care se încadrează în măsurile din strategie.

Notăm că, potrivit rapoartelor de selecție publicate pe pagina web a GAL, numărul solicitărilor din Roșia Montană care au primit finanțare este foarte redus. Singura sesiune de finanțare din acest an care are un raport de selecție publicat, cea din luna mai referitoare la măsura nr. 6/ 2A, nu are niciun proiect selectat din Roșia Montană.

Eligibilitatea obținerii de finanțări nerambursabile pentru investiții în cadrul diferitelor măsuri se stabilește potrivit Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL „Drumul Iancului”. Anunțurile publicate sub forma de „calendar de selecție” sunt disponibile aici.

Mai multe informații despre GAL „Drumul Iancului” se pot afla pe pagina de internet a grupului și la datele de contact: com. Avram Iancu, sat Avram Iancu, str. Principala, nr. 169, judeţul Alba, tel. 0740/389848, drumuliancului@gmail.com. Informații despre PNDR și LEADER sunt disponibile în portalul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Resurse suplimentare referitoare la finanțarea LEADER și GAL-uri pot fi consultate pe pagina web a  Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală.