Investiții în infrastructura din Roșia Montană

Primăria comunei Roșia Montană a planificat pentru acest an investiții în valoare de 10.322.720 lei (2.293.937 euro). Printre acestea, se numără reparațiile la sistemul de încălzire pentru imobilul Primăriei din localitate în valoare de 236.080 lei, urmând a fi plătite prin credite bugetare și de angajament.

Pe lista de priorități a autorităților locale se află și elaborarea PUZ – Planul Urbanistic Zonal în scopul elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de construcții pentru modernizarea drumurilor comunale și locale în comuna Roșia Montană, etapa I – în valoare de 120.000 lei, prin credite bugetare și de angajament.

În programul de investiții apare și o mențiune multianuală: înființarea rețelei de apă potabilă, canalizare menajeră și stației de epurare în comuna Roșia Montană, cu o valoare prevăzută pentru 2019, la 9.966.640 lei, de asemenea prin credite bugetare și de angajament în procent egal. Inițial, costul estimat ale acesteia anunțat, în martie 2017, în sistemul de licitații publice SEAP a fost de 7.720.780,00 lei.

Primăria mai plănuiește să cheltuiască 5.000 lei pentru achiziționarea unei centrale telefonice echipată cu 4 trunchiuri analogice, 8 interioare hibride, având aceleași surse de finanțare.

Serviciile de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Roșia Montana și a Regulamentului local aferent, precum și achiziționarea de studii geologice, geotehnice pentru obținerea avizelor în vederea reabilitării sistemului de iluminat public în comună se află de asemenea pe lista autorităților.

Trebuie menționat că proiecția de buget pentru 2019 a localității prevede un total venituri de 26.348.590 lei, din care venituri proprii sunt numai 2.885.000 lei. Astfel, investițiile sunt finanțate prin(PNDL) – sursa principală de finanțare pentru infrastructura locală, care are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.