La Baie la Trandafir

Trandafir era holoangăr cu ceată. Rar baie care-o scăpat de pincuitul lui. Sara mergea la crâşmă şi se uita ȋn jur să vadă cine-şi petrece. Şi-l ȋnsămna şi-l urmărea unde băieşte. Mai departe era treaba lui. (Petreceau ăia care-or dat de aur.) 

Dumineca dimineaţa intra cu ceata ȋn biserică. Proprietarii de băi erau ȋn stranele lor, rugându-se să le dea Dumnezeu aur ȋn ort. Trandafir o lua către baie. Ştia el un ort de unde se putea ȋnfrupta bine până se roagă proprietarul.

Câţiva din ceată l-or oprit c-aveau o presim ȋn biserică. Proprietarii de băi erau ȋn stranele lor, rugându-se să le dea Dumnezeu aur ȋn ort. Trandafir o lua către baie. Ştia el un ort de unde se putea ȋnfrupta bine până se roagă proprietarul.

Câţiva din ceată l-or oprit c-aveau o presimţire. Altul s-o visat ceva rău. Alţii c-ar fi sfânta duminecă. Parcă a fost un făcut! Trandafir s-o ȋndârjit şi n-o vrut să asculte niciun sfat!

Or intrat ȋn baie, da’ or fost urmăriţi de jandari. Or ȋnconjurat baia şi s-or adunat oamenii a minune să vadă cum ȋl prinde pe Trandafir care nu mai putea să scape. Pereţii galeriei erau stropiţi cu sânge şi pietrele ȋnroşite semănau cu trandafirii.

Clopotele trăgeau mai a jale ca niciodată. Câţiva or fost prinşi din ceată, legaţi şi duşi la Abrud.

Unii spun că pe Trandafir l-or omorât, alţii că l-or prins. Nu ştie nime despre el nimic. Unul din ceată s-o jurat pe ochii lui că l-o văzut când s-o aruncat ȋn vârtej. Şi apa a ȋnceput a râde. De-atunci baia poartă numele lui Trandafir. Şi holoangării l-or pomenit cu mare cinste. Şi despre Trandafir s-or stârnit atâtea poveşti că nu le-am găta niciodată.

Se mai spune că la un pahar cu ceata lui, o spus că lui nu-I trăbuie valve. Pe el ȋl duc picioarele unde-I aur. Să-l fi pedepsit vâlva pentru vorbele necugetate?

Sursa: din cartea Legende populare minereşti, Ana Şoit