IPBES: Trebuie să oprim declinul naturii și dispariția speciilor

Platforma Interguvernamentală pentru Biodiversitate și Servicii Ecosistemice (IPBES) a făcut publică, în data de 6 mai 2019, o comunicare pentru autorii de politici privind evaluarea globală a biodiversității și serviciilor ecosistemice. Comunicarea analizează schimbările din ultimele cinci decenii, alcătuiește o imagine a relației dintre dezvoltarea economică și impactul omenirii asupra naturii și oferă o serie de scenarii posibile de evoluție în următoarele decenii.

Mesajul comunicării este că, raportat la declinul periculos, fără precedent, al naturii și accelerarea ritmului de dispariție a speciilor cauzat de omenire (un milion de specii – o optime din total – amenințate cu dispariția), răspunsul global actual în vederea evitării unei catastrofe este insuficient, că „schimbările transformatoare” sunt necesare pentru reabilitarea și protejarea naturii, iar interesele particulare trebuie depășite pentru binele comun.

„Dovezile copleșitoare ale evaluării globale IPBES, dintr-o gamă largă de domenii diferite de cunoaștere, prezintă o imagine amenințătoare”, a declarat președintele IPBES, Sir Robert Watson. „Sănătatea ecosistemelor de care depindem noi și toate celelalte specii se deteriorează mai repede decât oricând. Distrugem chiar fundamentele economiilor noastre, mijloacele de trai, securitatea alimentară, sănătatea și calitatea vieții la nivel mondial”.

Autorii evaluării arată că factorii răspunzători cu cel mai mari impact negativ global sunt, în ordine descrescătoare: (1) schimbările în utilizarea solului și a mării; (2) exploatarea directă a organismelor; (3) schimbările climatice; (4) poluare și (5) speciile străine invazive.

Experții arată că, începând cu anul 1980, emisiile de gaze cu efect de seră s-au dublat, ridicând temperaturile medii globale cu cel puțin 0,7 grade Celsius – cu schimbări climatice care afectează deja natura de la nivelul ecosistemelor la cel al geneticii. Dintre constatările experților mai amintim: degradarea terenurilor a redus productivitatea a 23% din suprafața totală, până la 577 miliarde $ proveniți din culturile anuale globale sunt expuse riscului de pierdere din cauza lipsei polenizatorilor, poluarea cu plastic a crescut de zece ori din 1980, 300-400 de milioane de tone de metale grele, solvenți, nămoluri toxice și alte deșeuri industriale sunt eliminate anual în apele lumii, iar îngrășămintele care intră în ecosistemele costiere au produs peste 400 de zone moarte, cu o suprafață combinată mai mare de 245.000 km2, 100-300 de milioane de persoane sunt expuse riscului de inundații și uragane din cauza pierderii habitatelor de coastă, tendințele negative din natură vor continua până în anul 2050 și în anii următori în toate scenariile de politică analizate, cu excepția celor care includ „schimbările transformatoare”.

Comunicarea IPBES prezintă, de asemenea, o gamă largă de acțiuni ilustrative pentru sustenabilitate în vederea realizării „schimbărilor transformatoare” necesare, cât și căi de realizare a respectivelor acțiuni în sectoare precum agricultura, silvicultura, sistemele marine, sistemele de apă dulce, zonele urbane, energia, finanțele și multe altele. Un element-cheie al unor politici viitoare este necesitatea evoluției sistemelor financiare și economice globale. Pentru a construi o economie sustenabilă la nivel mondial este necesar să se depășească paradigma actuală a creșterii economice. „Este vorba despre luarea în considerare a calităţii vieţii şi nu a creşterii economice ca obiectiv”, a indicat unul dintre principalii autori ai raportului, Eduardo Brundizio.

Puteți citi aici comunicatea dedicată autorilor de politici (în engleză) ce reprezintă un rezumat al unui raport de evaluare globală a biodiversității și serviciilor ecosistemice care urmează a fi publicat în forma finală. Kitul de presă aferent comunicării este disponibil în engleză și franceză. Conferința de presă la care a fost lansat rezumatul raportului pentru autorii de politici poate fi urmărită în engleză https://youtu.be/SsaFFe2AQYc  sau franceză https://www.youtube.com/watch?v=IqZvjG-r3H0 (începând cu 2’45”).

Rezumatul raportului dedicat autorilor de politici a fost lansat pe 6 mai. Forma finală, acceptată de guvernele membre IPBES, a întregului raport, la care au contribuit, în ultimii trei ani, ca autori, 145 experți din 50 de țări și la elaborarea căreia au fost implicați alți 310 experți, urmează să fie publicată. Pentru moment este publicată, pe pagina de internet a IPBES, forma supusă atenției guvernelor (text în engleză). Ulterior va fi publicată forma finală rezultată urmare a dialogului între oamenii de știință și guverne.

IPBES este un organism interguvernamental independent din care fac parte 132 de guverne și la care participă observatori din partea a numeroase convenții, organisme ONU, agenții, organizații și grupuri ale societății civile. Obiectivul IPBES este consolidarea interfeței științifico-politice pentru biodiversitate și servicii ecosistemice în vederea conservării și utilizării sustenabile a biodiversității, a bunăstării omenirii pe termen lung și a dezvoltării sustenabile. Rapoartele IPBES sunt realizate de un comitet multidisciplinar de experți și grupuri de specialitate.