Licitaţie pentru renovarea malului Foieşului

Primăria din Roşia Montană doreşte să renoveze malul Foieşului printr-un proiect de 180.000 de lei.

Comuna Roşia Montană a deschis o licitaţie de reparaţie şi sprijinire a malului Foieşului, utilizând SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Valoarea este estimată la 180.173 de lei și va fi încredinţată prin cumpărare directă. Proiectul este clasificat de autorităţi drept „lucrare de renovare”.
Cel mai mic preţ va fi criteriul de atribuire. Oferta participanţilor trebuie să cuprindă:
– propunerea financiară, cu respectarea cerinţelor minime din caietul de sarcini şi lista cu cantităţi de lucrări pe categorii
– propunerea tehnică, inclusiv planul calităţii pentru lucrare

Solicitările de clarificări se pot transmite până la data de 20 iunie, ora 12. Termenul pentru depunere a ofertei este 21 iunie, ora 16.