Se caută executant pentru lucrările la casa greco-catolică din Roșia Montană

Institutul Național al Patrimoniului anunță lansarea procedurii simplificate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice pentru executarea lucrărilor de conservare-restaurare la casa parohială greco-catolică din Roșia Montană, nr. 137.

Construcția a fost ridicată în anul 1854 de Simion Balint (1818-1880, preot paroh în Roșia Montană, protopop, prefect al Legiunii Arieșului în timpul Revoluției din 1848). Clădirea este probabil o reconfigurare a uneia anterioare din care a fost păstrată pivnița și una dintre încăperi. Ea se înscrie în tipologia construcțiilor tradiționale locale, cu târnaț și conservă un sistem de acoperire în boltă cu penetrații. Pe clădire se află o placă având inscripţie: „S-a redicatu aceste case parochiale / la anul 1854 prin stăruinţa şi intervenirea parochului şi protopopului/ SIMEON cav(aler) de BALINTH / Ne sis posteritas ingrata!”

Participanții la procedura de achiziții trebuie să asigure următoarele categorii de specialiști și/sau experți atestați: 1. specialist/expert atestat MC, specializarea E, domeniul 1 – restaurare arhitectură; 2. specialist/expert atestat MC, specializarea E, domeniul 4, consolidare/restaurare structuri istorice; 3. responsabil pentru asigurarea controlului calității CQ – cu studii superioare în domeniul construcții; 4. responsabil tehnic cu execuția (R.T.E.) atestat MLPDA-ISC. Valoarea totală estimată este de 1.226.302,09 lei, fără TVA. Termenul de depunere a ofertelor este 29.06.2020.

Mai multe detalii: